Формуляр за отказ

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: КОФИБЕЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 201853213 със седалище и адрес на управление: България, 1750 София, кв. Полигона бл.56 магазин 3 , еmail: office@coffeebase.net, тел. 0896 889440
 
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки
 – Поръчано на……………………, получено на………………………………………
- Поръчка №………….…, от дата…..………………………………………………….
– Име на потребителя  …………………………………………….………………...
– Адрес на потребителя  …………………………………………….………………
– Подпис на потребителя  ……………………………………………….………….
Възстановяването на дължимата сума се извършва по банков път или по друг избран от Вас начин.
Банка: ..............................................................................
IBAN: ……………………………..................................
Титуляр на сметката: ......................................................
С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:
1. Правото ми да подам настоящото, се погасява с изтичането на 14-дневен срок от датата на доставката на стоката; 2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на търговският обект, който е посочен на касовият бон и/или товарителницата, съпровождаща поръчката, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора си;
3. Състоянието на връщаната от мен стока, трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без ожулвания, драскотини или други наранявания, поставени в оригиналната си търговска опаковка, в която е получена от търговеца, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение, стоката не трябва да бъде изпирана и мокрена;
4. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или, докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
5. Разходите за връщането на стоката на Търговеца са изцяло за моя сметка.
 
Дата:…………………                                                           Подпис на потребителя:……………………………………..